Dyslexie

Men spreekt van dylexie als er een hardnekkig probleem is met het aanleren van het lezen en/of spellen. De problemen doen zich voor bij het accuraat en/of vlot toepassen van de taal op woordniveau. Ondanks voldoende en goede begeleiding is er sprake van een blijvend probleem.

Zo ook bij het snel en vlot kunnen lezen. Er is een beduidende achterstand ontstaan ten opzichte van leeftijdgenoten die niet voortkomt uit andere oorzaken die de problemen kunnen verklaren, zoals intelligentieniveau of een algemene leerstoornis.

EigenLeerWijs behandelt kinderen en jongeren met dyslexie, ook in het vergoede traject (EED).

Foto van boeken