Leerachterstand

Een leerachterstand hoeft niet altijd het gevolg te zijn van een leerstoornis. Andere factoren kunnen ook een rol spelen, zoals langdurige afwezigheid van school door ziekte en het missen van belangrijke lessen. Het niet goed kunnen plannen van huiswerktaken en aandachtsproblemen kunnen ook de oorzaak zijn van een leerachterstand. Of het kind heeft een periode minder goed in zijn vel gezeten waardoor er geen sprake meer was van een open leerhouding. Het is onrustig (geweest) in de thuissituatie wat zijn weerslag heeft op de leerresultaten. Soms herpakt het kind of de jongere zich uit zichzelf en soms is hulp van buitenaf noodzakelijk om de eigen leerweg weer te vinden. Ook voor deze begeleiding kunt u terecht bij praktijk EigenLeerWijs.

Foto van boeken