Advies, ondersteuning & begeleiding voor scholen

EigenLeerWijs geeft ook advies, ondersteuning en begeleiding aan scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Dit kunnen enkelvoudige vragen zijn over een bepaalde leerling, zoals ‘hoe kunnen wij deze leerling het beste begeleiden in de klassensituatie?’. Of het kan gaan over complexere vraagstukken op schoolniveau, zoals ‘hoe kunnen wij als school beter omgaan met zorgleerlingen en de effectiviteit van onze aanpak verhogen?’. Ik werk vraaggericht en op maat. Juist dat maakt het elke keer weer uitdagend en interessant. Soms ondersteun ik of help ik door middel van een observatie en daarop volgend een adviesgesprek. In een andere geval door het geven van training(en) op maat met vragen die van tevoren besproken zijn of meekijken en denken op beleidsniveau. Bel me gerust voor nadere informatie.

Foto van boeken